XE NÂNG DẦU JAC

 • xe-nang-dau-jac-10-tanxe-nang-dau-jac-10-tan-c

  XE NÂNG JAC (10 TẤN)

  0 trên 5
  • Thương hiệu: JAC.
  • Model: CPCD100H.
  • Nhiên liệu: Dầu diesel.
  • Sức nâng: 10 tấn.
  • Tâm tải trọng: 600 mm.
  • Chiều cao nâng: 3 m ~ 6 m.
  • Thời gian bảo hành 18 Tháng hoặc 2000 giờ hoạt động.
 • xe-nang-dau-jac-3t-e

  XE NÂNG JAC (2-3,5 TẤN)

  0 trên 5
  • Thương hiệu: JAC.
  • Model: H series.
  • Nhiên liệu: Dầu diesel.
  • Sức nâng: 2 – 3.5 tấn.
  • Tâm tải trọng: 500 mm.
  • Chiều cao nâng: 3 m ~ 6 m.
  • Thời gian bảo hành 18 Tháng hoặc 2000 giờ hoạt động.
 • xe-nang-dau-jac-4t5-cxe-nang-dau-jac-4t5-e

  XE NÂNG JAC (4,5 TẤN)

  0 trên 5
  • Thương hiệu: JAC.
  • Model: CPCD45H.
  • Nhiên liệu: Dầu diesel.
  • Sức nâng: 4,5 tấn.
  • Tâm tải trọng: 500 mm.
  • Chiều cao nâng: 3 m ~ 6 m.
  • Thời gian bảo hành 18 Tháng hoặc 2000 giờ hoạt động.
 • xe-nang-jac-6tanxe-nang-jac-6tan-a

  XE NÂNG JAC (6 TẤN)

  0 trên 5
  • Thương hiệu: JAC.
  • Model: CPCD60H.
  • Nhiên liệu: Dầu diesel.
  • Sức nâng: 6 Tấn.
  • Tâm tải trọng: 500 mm.
  • Chiều cao nâng: 3 m ~ 6 m.
  • Thời gian bảo hành 18 Tháng hoặc 2000 giờ hoạt động.
 • XE NÂNG JAC 5 TẤN

  0 trên 5
  • Thương hiệu: JAC.
  • Model: CPCD50H.
  • Nhiên liệu: Dầu diesel.
  • Sức nâng: 05 Tấn.
  • Tâm tải trọng: 500 mm.
  • Chiều cao nâng: 3 m ~ 6 m.
  • Thời gian bảo hành 18 Tháng hoặc 2000 giờ hoạt động.
Call Now Button